Bezpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Bezpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Uwaga! Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 Bezpłatna pomoc prawna na terenie powiatu jasielskiego udzielana jest w poniżej zamieszczonych instytucjach:

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Adama Mickiewicza 4, Jasło 

 Poniedziałek - Piątek  1400 - 1800

 

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli

ul. Sokoła 6, Jasło 

 Poniedziałek - Piątek  1000 - 1400

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Szkolna 7, Kołaczyce

 Poniedziałek - Piątek  1000 - 1400

 

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 4, Nowy Żmigród

 Poniedziałek - Piątek  730 - 1130

 

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa

Skołyszyn 283

 Poniedziałek - Piątek  1000 - 1400

 

Rejestr zmian dla: Bezpłatna pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
b/d