II Wydział Karny

II WYDZIAŁ KARNY

tel. 13 448 62 68

Przewodniczący Wydziału
SSR Marzena Zygarowicz
tel. 13 448 62 68

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
Krystyna Łaba
tel. 13 448 62 68

Właściwość rzeczowa:

Rozpoznaje :

  • sprawy z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego oraz wykroczeń,
  • sprawy z oskarżenia prywatnego,
  • wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
  • rozpatruje zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
  • postępowanie dotyczące wykonania orzeczonych kar , środków karnych i środków zabezpieczających,
  • należności sądowe.

 karny@jaslo.sr.gov.pl

Interesanci przyjmowani są w pokoju numer 201 część B budynku Sądu (II piętro)

  • w poniedziałki w godzinach od 745 do 1800
  • od wtorku do piątku w godzinach 730 do 1530

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
zmiana Przewodniczącego Wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-14
Publikacja w dniu:
2017-08-14
Opis zmiany:
b/d