Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jaśle
do wykonywania orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich

siedziba:

Sąd Rejonowy w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Armii Krajowej 3

Właściwość rzeczowa:

Realizuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu;
- w sprawach karnych  KURATORZY DLA DOROSŁYCH
- w sprawach rodzinnych i nieletnich  KURATORZY RODZINNI

 

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Barbara Szajnar-Krajewska

  • pok. 213,
  • tel. 13 448 62 77,
  • dni dyżurów: wtorek, środa, czwartek 800 -1530

 

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej