Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski  dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Jaśle, przyjmowane są na piśmie w biurze podawczym Sądu, osobiście w formie ustnej do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu pokój nr 307, za pośrednictwem operatora pocztowego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:   administracja@jaslo.sr.gov.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących działalności tego Sądu jest prezes Sądu, którego działalność dotyczy.
Skargi lub wnioski z zakresie dotyczącym działalności Sądu,  w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli nie podlegają rozpatrzeniu w tym trybie. Skargi zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się bez rozpoznania.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
b/d