Informator

W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie „Informatora dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”. 

Pełna treść Informatora dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod poniższym adresem:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/materialy-informacyjne/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie/ 
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia":

 Niebieska linia

 

  

Rejestr zmian dla: Informator

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d