Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

kamerka

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest :
Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@jaslo.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu.
3. Monitoringiem wizyjnym w Sądzie objęto : wejścia i wyjścia z budynku A i B, hol na parterze budynku A, hol na parterze budynku B, korytarze I, II piętra budynku A, korytarze I, II ,III i IV piętra budynku B, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku A wraz z miejscami parkingowymi oraz parking wewnętrzny Sądu.
4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z oraz art.222 Kodeksu Pracy),
6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Rejestr zmian dla: Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Wanat Grzegorz
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d