Konta bankowe

Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny    
NBP O/O Rzeszów
79 1010 1528 0030 6922 3100 0000
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach
dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.
Wpłaty zaliczki na biegłego, kuratora
BGK  O RZESZÓW
14 1130 1105 0005 2160 4420 0005
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
Wpłaty na poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia
BGK O RZESZÓW 
PLN 31 1130 1017 0021 1000 8090 0004
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O RZESZÓW
 25 1130 1105 0005 2160 4420 0001
Uwaga !
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.
        

 

 


Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-14
Publikacja w dniu:
2017-08-14
Opis zmiany:
b/d