Majątek Sądu

Majątek Sądu Rejonowego w Jaśle wg stanu na dzień: 31 grudnia 2014 r.  
Lp. Składniki majątku Wartość księgowa netto
1 Nieruchomości 3 878 687,86 zł
2 Urządzenia techniczne i wyposażenie 426 555,33 zł
3 Wartości niematerialne i prawne 12 164,70 zł
                 Razem: 4 317 407,89 zł

 

Rejestr zmian dla: Majątek Sądu