Mediacje

Mediacja, to skuteczny i alternatywny wobec procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Korzyści płynące z mediacji to poufność, szybkość postępowania, obniżenie kosztów oraz możliwość wykorzystania zatwierdzonej przez sąd ugody, jako tytułu wykonawczego. Wykazy instytucji i mediatorów uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje

 Lista mediatorów znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Krośnie.

http://krosno.so.gov.pl

 

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
b/d