Ogłoszenie w spawie I Ns 52/17

Jasło, 28 luty 2017 rok
Sygn. akt I Ns 52/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 24 lutego 2017 r. wydał w sprawie I Ns 52/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Barbarze Szwast, c. Bronisława i Stanisławy, PESEL 53091518543 zmarłej dnia 14 kwietnia 2012 r. w Jaśle, stale ostatnio przed śmiercią zamieszkałej ul. Baczyńskiego 6/1, 38-200 Jasło. Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w spawie I Ns 52/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d