Ogłoszenie w sprawie l Ns 330/18

Sygn. akt. l Ns 330/18


O G Ł O S Z E N I E


,,Sąd Rejonowy w Jaśle ogłasza, że w dniu 30 paździemika 2018 r. wydał w sprawie l Ns 330/18 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Marii
Leśniowskiej c. Jana i Zofii, PESEL 47102712444 zmarłej dnia 18 listopada 2014 r. w Brzozowie, stale ostatnio przed śmiercią zamieszkała
w Brzyszczkach 44, 38-200 Jasło oraz po Helenie Bobali c. Wincentego i Apolonii, PESEL 14091206708 zmarłej dnia 9 września 1996 r. w Jaśle, stale
ostatnio przed śmiercią zamieszkałej przy ul. Jodłowej 28 w Jaśle.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku.
przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie l Ns 330/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Nawracaj Teresa
Opublikował:
Marek Zięba
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d