Podstawa prawna

Status Prawny Sądu Rejonowego w Jaśle.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz. U. z dnia 31 października 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późniejszymi zmianami).


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r. Nr 98, poz 1070 z późniejszymi zmianami).

Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie i asesorzy sądowi. W rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw biorą również udział ławnicy, którzy mają równe prawa z sędziami.


Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z dnia 2 marca 2007 Nr 38 poz. 249).

 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jaśle obejmuje miasto Jasło oraz gminy:

  • Brzyska
  • Dębowiec
  • Jasło
  • Kołaczyce
  • Krempna
  • Nowy Żmigród
  • Osiek Jasielski
  • Skołyszyn
  • Tarnowiec

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna