Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 4 stycznia 2019 roku.

Uchwala Nr 1

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle popiera postulaty płacowe wszystkich pracowników sądów powszechnych w tym asystentów sędziego. Funkcjonowanie sądów i wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej byłoby niemożliwe bez pracowników sekretariatów, asystentów, pracowników pionów administracyjnych i technicznych, o czym wszyscy mogli się przekonać pod koniec grudnia 2018 roku w trakcie ich zbiorowej niedyspozycji zdrowotnej. Ich codzienna praca i zaangażowanie nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowania, ale także kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. W naszym wspólnym interesie jest, aby pracownicy sądów powszechnych, po latach zamrożenia ich płac, doczekali się realnych działań w kierunku zapewnienia godnych wynagrodzeń stanowiących adekwatną kompensatę dla wysiłku wkładanego w realizację zakresu obowiązków służbowych. Sytuacja płacowa jest tragiczna i w zasadzie występuje na każdym stanowisku pracy. Niewielkie podwyżki, które pracownicy administracyjni (ale tylko ci najniżej zarabiający), dostają dopiero po 2016 roku — nie zmieniają obecnej sytuacji. Podobnie zapowiedź przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń nie uspakaja sytuacji z uwagi na niski procent, który w żaden sposób nie jest adekwatny do nakładu pracy jaką wykonują. Istnieje także uzasadniona obawa, że oderwanie od realiów rynkowych wynagrodzenia pracowników administracyjnych, mogą spowodować odpływ doskonale przygotowanej, doświadczonej kadry urzędniczej do innych zawodów. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle wyraża również stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika, na spotkaniu ze związkami zawodowymi w dniu 18 grudnia 2018 roku, prób skłócenia sędziów z pracownikami sądów powszechnych, poprzez wskazywanie, iż wzrost wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych może nastąpić na skutek zamrożenia należnych sędziom „kilometrówek”, pożyczek mieszkaniowych i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2020 rok. Takie stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości nie jest przejawem budowania dobra wspólnego.

Uchwala Nr 2


Zebranie Sędziów zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu, Marszałkowi i Wicemarszałkom Senatu, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich lustitia, Stowarzyszeniu Sędziów Themis.

Rejestr zmian dla: Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 4 stycznia 2019 roku.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Nawracaj Teresa
Opublikował:
Marcin Konieczny
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
b/d