Zarządzenie w sprawie I Ns 265/16

Sygn. akt: l Ns 265/16


Zarządzenie

Dnia 22 listopada 2018r

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowegow w Jaśle w Wydziale I Cywilnym
Katarzyna Kędzior po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018r. w Jaśle
na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

z udziałem Zofii Jasińskiej, Miriam Lipińskiej, Marty Wrzesińskiej Jana Zawadowicza,
Tadeusza Zawadowicza, Pawła Zawadowicza, Stanisława Zawadowicza, Jarosława
Skórskiego, Izabeli Molendowskiej, Justyny Bieńkowskiej, małoletnich Wiktorii
Bieńkowskiej i Piotra Bieńkowskiego reprezentowanych przez matkę Justynę Bieńkowską,
Damiana Skórskiego, małoletnich Grzegorza, Daniela i Hanny Skórskich reprezentowanych
przez ojca Jarosława Skórskiego, Andrzeja Maszkiewicza i Jacka Maszkiewicza
o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Zawadowicz

zarządza

I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Damiana Skórskiego
kuratora procesowego w osobie Zofii Jasińskiej do zastępowania w
sprawie,
II. wezwać spadkobierców po Elżbiecie Zawadowicz przez ogłoszenie o
treści: "Sąd Rejonowy w Jaśle wzywa spadkobierców Elżbiety
Zawadowicz c. Piotr i Julii, zmarłej w dniu 21 marca 2015r. w Jaśle.
ostatnio stale zamieszkałego w Brzezówce, po której przed tutejszym
sądem pod sygn. akt: l Ns 256/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w
przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku";

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie I Ns 265/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Nawracaj Teresa
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d