Zarządzenie w sprawie l Ns 404/16

Sygn. akt: I Ns 404/16


ZARZĄDZENIE

Dnia 30 października 2018r.
Przewodniczący Sądu Rejonowego w Jaśle, Wydział I Cywilny w składzie SSR Katarzyna Kędzior
po rozpoznaniu w dniu 30 października 2018r. w Jaśle
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Alicji Załawy
z udziałem: Józefa Mastaja, Jerzego Mastaja, Genowefy Mastaj, Grażyny Kiłki, Wiesławy Byczek, Tadeusza Mastaja, Marka Mastaja, Agnieszki Knapik, Krzysztofa Długokęckiego, Iwony Zawal, Stanisława Mastaja, Barbary Leśniak, Andrzeja Zysa, Jadwigi Olkowskiej, Izabeli Baranowskiej, Bożeny Kosieniak, Piotra Mastaja, Rozalii Mastaj, Ireny Mastaj, Agaty Mastaj, Małgorzaty Mastaj, Anny Mastaj, Łukasza Mastaja, Bogusławy Ćwiąkała, Adama Mastaja, Andrzeja Mastaja, Janiny Marek, Marii Konopki, Zofii Jasionowicz, Marii Magoń, Janiny Zjawin i Jana Bobuli
o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Wyżkiewicz

z a r z ą d z a :


I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mariusza Mastaj kuratora procesowego w osobie asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Jaśle, Beaty Przerwanek do zastępowania w sprawie,
II. skuteczność doręczenia kuratorowi pism procesowych uzależnić od upływu terminu jednego miesiąca od daty wywieszenia w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle,
III. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu oraz Urzędzie Gminy Osiek Jasielski.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie w sprawie l Ns 404/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-11-14
Opis zmiany:
b/d