Zarzadzenie w sprawie ustalenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Jaśle

Prezes Sądu Rejonowego

w Jaśle

Dnia 26.04. 2018 r. A-010-3/18

 

 Z a r z ą d z e n i e nr 6/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle

w sprawie ustalenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Jaśle

 

 

Na postawie art. 22 § 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. 2018. 23 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015. 2316 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

W dniu 30 kwietnia 2018 roku ustalam godziny urzędowania Sądu od 730 do 1530.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jaśle.

Rejestr zmian dla: Zarzadzenie w sprawie ustalenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Jaśle

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Wanat Grzegorz
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-04-26
Publikacja w dniu:
2018-04-26
Opis zmiany:
b/d